Advantan M Losyon 50 Gr
Endikasyonlar
Endogen ekzema (atopik dermatit, nörodermit), kontakt ekzeması, dejeneratif, dishidrotik, vulger ekzema, çocuklarda ekzema.

Kontrendikasyonlar
Tedavi alanında tuberkülotik veya luetik süreçler bulunduğunda; virozlarda (örn: vaccina, varicella, zoster) kontrendikedir.

Uyarılar ve Önlemler
Bakteriyelenfekte olmuş deri hastalıkları ve/veya mantar enfeksiyonlarında,ayrıca spesifik bir tedavi gereklidir.Eğer uzun süreli Advantan krem kullanımı deriyi fazla kurutursa, tedavidaha yüksek yağ oranına sahip pomat ya da yağlı pomat formunaçevrilmelidir.Yüze uygulamalarda, Advantanın göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.Rosascea veya perioral dermatit varlığında Advantan yüzeuygulanmamalıdır.Advantan ile geniş alanların tedavisinde (deri yüzeyinin % 40-60�ı),kapalı pansuman tedavisinden sonra bile; ne yetişkinlerde ne deçocuklarda adrenokortikal fonksiyon bozukluğu gözlenmemiştir. Bunarağmen geniş yüzeylerin tedavisinde kullanım süresi mümkün olduğuncakısa tutulmalıdır.Gebelik ve LaktasyonAdvantan ile tedavinin klinik endikasyonu gebe ve süt veren kadınlardadikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenletartılmalıdır. Özellikle yaygın alanlarda ya da uzun süreli kullanımdankaçınılmalıdır.Gebelik kategorisi Cdir.

Yan Etkiler
Çok nadir olgularda Advantan tedavisi altında kaşıntı, yanma, eritem vevezikülasyon gibi lokal yan etkiler ortaya çıkabilir.Potent kortikoidler ile tedavi altında, deri incelmesi (atrofi), deridamarlarının genişlemesi (teleanjiektazi), şerit oluşumu (striae) ya daakneye benzer deri durumları oluşabilir. Klinik araştırmalar süresince,yetişkinlerde 12 hafta, çocuklarda 4 haftalık Advantan tedavisialtında, bu yan etkilerden hiçbiri ortaya çıkmamıştır.Diğer topikal kortikoidlerin kullanımında olduğu gibi, nadir olgulardaaşağıdaki yan etkiler görülebilir: follikülit, kıllanmada artış(hipertrikoz), perioral dermatit, bileşimde yer alan maddelerin birinekarşı allerjik deri reaksiyonu.

Dozaj
Advantan , hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, günde bir kezince bir tabaka halinde hastalıklı deriye sürülür.Kullanım süresi genel olarak yetişkinlerde 12 ve çocuklarda 4 haftayıaşmamalıdır.Aşırı dozajMetilprednisolon aseponat ile yapılmış olan akut toksisiteçalışmalarının sonuçlarına dayanarak deriden tek bir aşırı dozuygulaması (absorbsiyona olanak veren şartların varlığında geniş biryüzeye uygulama) veya hatta tüm bir tüp içeriğinin yanlışlıkla oralalınması sonrasında akut bir entoksikasyon riski beklenmemektedir.Kortikoid formülasyonların aşırı uzun ve yoğun tatbiki sonucu kutanatrofinin göstergesi olarak deri incelmesi, teleanjiektaziler ve striae(özellikle intertriginöz) ortaya çıkabilir.Topikal "aşırı dozaj" sonucu kutan atrofiye yönelik bu tür semptomlarortaya çıktığında, tedavi kesilmelidir. Genel olarak semptomlar 10-14gün içinde gerilerler.